Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Suchkov Dmitry Sergeevich

Suchkov Dmitry Sergeevich's picture
Lastname: 
Suchkov
First name: 
Dmitry
Middle name: 
Sergeevich
Sex: 
Male
Academic rank: 
Docent
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Suchkov S. G., Nikolayevets V. A., Suchkov D. S., Ermishin V. V., Rossoshanskiy A. V. Analysis by Finite Element Method of Integral Antenna of RFID Tag at 5.5–6.5 GНz