Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Ermishin Vladimir Vladimirovich

Ermishin Vladimir Vladimirovich's picture
Lastname: 
Ermishin
First name: 
Vladimir
Middle name: 
Vladimirovich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Suchkov S. G., Nikolayevets V. A., Suchkov D. S., Ermishin V. V., Rossoshanskiy A. V. Analysis by Finite Element Method of Integral Antenna of RFID Tag at 5.5–6.5 GНz