Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Rozanov Vladimir Viktorovich

Rozanov Vladimir Viktorovich's picture
Lastname: 
Rozanov
First name: 
Vladimir
Middle name: 
Viktorovich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Chernyaev A. P., Bliznyuk U. A., Borshchegovskaya P. I., Varzar S. M., Rozanov V. V., Krusanov G. A., Belianov A. A. Training of Medical Physicists for Clinical Bases in Lomonosov Moscow State University