Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Bliznyuk Ulyana Aleksandrovna

Bliznyuk Ulyana Aleksandrovna's picture
Lastname: 
Bliznyuk
First name: 
Ulyana
Middle name: 
Aleksandrovna
Sex: 
Female
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Chernyaev A. P., Bliznyuk U. A., Borshchegovskaya P. I., Varzar S. M., Rozanov V. V., Krusanov G. A., Belianov A. A. Training of Medical Physicists for Clinical Bases in Lomonosov Moscow State University