Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Borshchegovskaya Polina Iur'evna

Borshchegovskaya Polina Iur'evna's picture
Lastname: 
Borshchegovskaya
First name: 
Polina
Middle name: 
Iur'evna
Sex: 
Female
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Chernyaev A. P., Bliznyuk U. A., Borshchegovskaya P. I., Varzar S. M., Rozanov V. V., Krusanov G. A., Belianov A. A. Training of Medical Physicists for Clinical Bases in Lomonosov Moscow State University