Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Preobrazhenskaya Nataliya Vadimovna

Preobrazhenskaya Nataliya Vadimovna's picture
Lastname: 
Preobrazhenskaya
First name: 
Nataliya
Middle name: 
Vadimovna
Sex: 
Female
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Adilova A. B., Preobrazhenskaya N. V., Ryskin N. M. On the Theory of Synchronization of a Two-Mode Electron Maser with a Hard Excitation