Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Biryukova Nadezhda Igorevna

Biryukova Nadezhda Igorevna's picture
Lastname: 
Biryukova
First name: 
Nadezhda
Middle name: 
Igorevna
Sex: 
Female
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да