Izvestiya of Saratov University.

Physics

ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


For citation:

Anikin V. M. Faculty of Physics and Mathematics of Saratov State University (1917–1945). Izvestiya of Sarat. Univ. Physics. , 2018, vol. 18, iss. 1, pp. 64-79. DOI: 10.18500/1817-3020-2018-18-1-64-79

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 61)
Language: 
Russian
UDC: 
001.8

Faculty of Physics and Mathematics of Saratov State University (1917–1945)

Autors: 
Anikin Valery Mikhailovich, Saratov State University
Abstract: 

The article systematizes historical data on the opening in 1917 and the subsequent development of the Physics and Mathematics Department of Saratov University during 1917–1945. Professor Vladimir D. Zernov, Master of Physics, a student of the world famous professor of Moscow University Peter N. Lebedev was elected the first Dean of the Faculty of Physics and Mathematics on September 5, 1917. The further development of the faculty was held with the participation of leading Russian scientists. When writing the article we used the reports of the Council of the Imperial Nikolai Saratov University dated 1916, various historical and biographical materials, family archives, photographs of 1918 and 1936, characterizing the activity of the Physics and Mathematics Faculty until 1945. In 1945 the Faculty of Physics and Mathematics was divided into the Department of Physics and the Department of Mechanics and Mathematics. Today these faculties are leading educational structures of the Volga region in teaching students in physics, mathematics and information technology.

Reference: 
 1. Avrus A. I., Gaponenkov A. A., Danilov V. N. Istoriya Saratovskogo universiteta: v 2 t. T. 1. 1909 – 1945 [The History of Saratov University]. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta, 2009, vol. 1. 296 p. (in Russian).
 2. Myakshev A. P. Istoriya Saratovskogo universiteta: v 2 t. T. 2. 1945 – 2009 [The History of Saratov University]. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta, 2009, vol. 2. 348 p. (in Russian).
 3. Saratovskij universitet [Saratov University]. 1909 – 1959. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta, 1959. 292 p. (in Russian).
 4. Saratovskiy gosudarstvennyy universitet im. N. G. Chernyshevskogo [Saratov State University]. Gosudarstvennyye universitety i nauchnyye uchrezhdeniya, [State universities and scientific institutions]. 2nd ed., revised and add. Moscow, Leningrad, Ob”yedinennoye nauchno-tekhnicheskoye izd-vo, 1935, pp. 444–452 (in Russian).
 5. Saratovskiy gosudarstvennyy universitet im. N. G. Chernyshevskogo, 1909–1934 : materialy po istorii SGU i yego kafedr. Yubileyny vypusk [Saratov State University.1909–1934. Materials on the history of SSU and its departments. Anniversary issue]. Ed. D. A. Ramzaev. Saratov, 1935. 95 p. (in Russian).
 6. Saratovskiy gosudarstvennyy imeni N. G. Chernyshevskogo universitet v 1925 godu (Kratkiye svedeniya o sostoyanii i rabote). Prilozheniye k V tomu “Uchenykh zapisok” [Saratov State University in 1925 (Brief information about the state and work). Suppl. to vol. V of “Scientifi c Notes”]. Saratov, 1926. 57 p. (in Russian). 
 7. Semichastnov M. Saratovskiy universitet kak kul’turnyy tsentr Nizhnego Povolzh’ya [Saratov University as a cultural center of the Lower Volga region]. Nizhneye Povolzh’ye [Lower Volga region], 1925, no. 10, pp. 86–92 (in Russian).
 8. Volkov M. F Istoriya uchrezhdeniya Saratovskogo universiteta i Saratovskaya gorodskaya duma. 1 dekabrya 1906 g. – 6 dekabrya 1909 g. : Vospominaniya i zametki [History of the institution of the Saratov University and the Saratov City Duma. December 1, 1906 – December 6, 1909 : Memoirs and notes]. Saratov, Min. of Culture of the Saratov Region, Saratov Regional Museum of Local History; comp. V. V. Kritsky. Saratov, Izd-vo “Novy veter”, 2015. 232 p. 
 9. Semenov V. N. Rektory Saratovskogo universiteta: Fakty zhizni i deyatel’nosti [Rectors of Saratov University: Facts about life and activities]. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta, 1999. 202 p. (in Russian).
 10. Avrus A. I., Saunin I. V. Solomonov V. A. Saratovcy – akademiki i chleny-korrespondenty Rossijskoj akademii nauk: Biobibliografi cheskie ocherki [Saratovites – academicians and corresponding members of the Russian Academy of Sciences: Biographic & Bibliographic essays]. Saratov, Izd-vo “Satellit”, 2005. 366 p. (in Russian).
 11. Zernov V. D. Zapiski russkogo intelligenta [Notes of the Russian Intelligent]. Moscow, Izd-vo “Indrik”, 2005. 400 p. (in Russian). 
 12. Protokoly zasedanij Soveta za yanvar’ – mart 1916 goda. Universitetskaya letopis’ [Protocols of the Council meetings for January-March 1916. University Chronicle]. Izv. Saratov Univ. 1917, vol. VIII, iss. 1, 2, pp. 1–76. (in Russian).
 13. Anikin V. M. P. N. Levedev’s “Factory of Young Physicists” and Saratov University. Phys. Usp., 2016, vol. 59, no. 2, pp. 162–166. DOI: https://doi.org/10.3367/UFNe.0186.201602e.0169 (in Russian).
 14. Anikin V. M., Poizner B. N., Sosnin E. A., Shuvalov A. V. Fenomen nauchnoj shkoly: istorija, tipologija poluchenija i peredachi znanij, psihologija kommunikacij [The phenomenon of the scientifi c school: history, typology of the receipt and transmission of knowledge, communication psychology]. Ed. V. M. Anikin. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta, 2015. 232 p. (in Russian). 
 15. Reforma rossijskogo obrazovaniya 1915–1917. Po materialam zhurnalov Ministerstva narodnogo prosveshcheniya i Russkogo tekhnicheskogo obshchestva [Reform of the Russian education 1915–1917. Based on the materials of the journals of the Ministry of National Education and the Russian Technical Society]. Available at: https://almavest.ru/ru/node/1278 (accessed 10 December 2017) (in Russian).
 16. Khromov A. P. Vladimir Vasilyevich Golubev. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Math., Mech., Inform., 2009, vol. 9, iss. 4, p. 1, pp. 88–89 (in Russian).
 17. Usanov D. A. International meeting of Russian physicists in the Past and Present. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics, 2013, vol. 21, no. 3, pp. 127–134 (in Russian).
 18. Anikin V. M. “To get the ability to do the physical dimension and research”. A Centenary of physical education and science in Saratov. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2014, vol. 14, iss. 1, pp. 53–58 (in Russian). 
 19. Golubkov P. V. Konstantin Aleksandrovich Leontiev. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2014, vol. 14, iss. 1, pp. 65– 68 (in Russian).
 20. Dmitriev B. S. Petr V. Golubkov: pages of Biography in context of Physical Faculty and University history. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2014, vol. 14, iss. 1, pp. 69–75 (in Russian).
 21. Avrus A. I. «Ya rabotayu i delayu delo…» [“I work and do matter…”] (Gavriil Kirillovich Hvorostin. 1900 – 1938). Istoriya i istoricheskaya pamyat’ [History and historical memory], 2015, iss. 12, pp. 281–299 (in Russian). 
 22. Trubetskova I. A. University Universe of the Principal G. K. Khvorostin: the birth and death. Izvestiya VUZ. Applied Nonlinear Dynamics, 2017, vol. 25, no. 2, pp. 89–104 (in Russian).
 23. Sorokin M. P. Ostroumov Georgij Andreevich (1898– 1985). Professora Permskogo universiteta (1916–2001) [Professors of Perm’ University]. Perm’, Izd-vo Permskogo un-ta, 2001. 432 p. (in Russian).
 24. Usanov D. A. On the 100th anniversary of Professor Vladimir P. Zhuse. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2005, vol. 5, iss. 1, pp. 108–109 (in Russian). 
 25. Usanov D. A. 70 years of the Department of Solid State Physics. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2015, vol. 15, iss. 3, pp. 55–61 (in Russian). 
 26. Anikin V. M. Nikolaj Nikolaevich Semyonov: fragmenty nauchnoj biografii [Nikolai N. Semenov: fragments of the scientifi c biography]. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta, 2017. 80 p. (in Russian). 
 27. Istoriya otechestvennoj matematiki: v 4 t. T. 3. 1917–1967 [The history of Rus sian mathematics]. Ed. I. Z. Shtokalo. Kiev, Naukova Dumka, 1968, vol. 3. 727 p. (in Russian).
 28. Anishchenko V. S. Professor V. I. Kalinin and university education. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2008, vol. 8, iss. 1, pp. 58–64 (in Russian). 
 29. Igonin V. V. Rabota fi zikov SGU v gody Velikoj Otechestvennoj vojny [The work of the SSU physicists during the Great Patriotic War]. Universitety v regional’nom prostranstve: materialy mezhdunar. nauch. konf. [Universities in the regional space: Intern. sci. conf.]. Saratov, Izd-vo Sarat. un-ta, 2000, p. 51–54 (in Russian).
 30. Golubkov P. V. Fizicheskii fakul’tet [Physics department]. Stalinec [Stalinist], 1945, July 20. no. 2. Available at: http://elibrary.sgu.ru/Gazet/Univer/1945_07_20.pdf (in Russian).
 31. Anikin V. M. Faculty of Physics in the 21st Century. To the 70th anniversary of the Faculty of Physics of the Saratov University. Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2014, vol. 14, iss. 2, pp. 65–71 (in Russian). 
 32. Usanov D. A., Anikin V. M. Scientifi c and Educational Physical Schools in Saratov (on the 80th Anniversary of the Saratov Region). Izv. Saratov Univ. (N. S.), Ser. Physics, 2016, vol. 16, iss. 3, pp. 178–190. DOI: https://doi.org/10.18500/1817-3020-2016-16-3-178-190 (in Russian).
Краткое содержание:
(downloads: 44)