Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Serebryakov Andrej Vladimirovich

Serebryakov Andrej Vladimirovich's picture
Lastname: 
Serebryakov
First name: 
Andrej
Middle name: 
Vladimirovich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Olshanskiy V. J., Serebryakov A. V., Abitova I. F. The Influence of the Boundary Conditions on ohe Dynamics of the Piezogyroscope’s Sensitive Element