Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Kozhevnikov Nikolay Vladimirovich

Kozhevnikov Nikolay Vladimirovich's picture
Lastname: 
Kozhevnikov
First name: 
Nikolay
Middle name: 
Vladimirovich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Goldfein M. D., Karnaukhova L. I., Kozhevnikov N. V. Professor Alexander Davidovich Stepukhovich, Organizer of Scientific School of the Chemical Physics in Saratov (To His Centenary)