Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Gorshkov Ilya Borisovich

Gorshkov Ilya Borisovich's picture
E-mail: 
GoshX3@mail.ru
Lastname: 
Gorshkov
First name: 
Ilya
Middle name: 
Borisovich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора