Izvestiya of Saratov University.
ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


Glazkov Andrew Nikolaevich

Glazkov Andrew Nikolaevich's picture
Lastname: 
Glazkov
First name: 
Andrew
Middle name: 
Nikolaevich
Sex: 
Male
Country: 
Russia

Дополнительные данные

Show on site/Do not show on site: 
да

Статьи автора

Авторы Название статьи Журнал
Utkin D. V., Germanchuk V. G., Ерохин П. С., Spitsyn A. N., Shcherbakova S. A., Glazkov A. N. Using of Method Spectrometric Analysis for Detection Microorganisms