Izvestiya of Saratov University.

Physics

ISSN 1817-3020 (Print)
ISSN 2542-193X (Online)


For citation:

Khokhlov A. V., Slepnev A. V. Communication Theory and Radiophysics (on the Teaching of the Theory of Communication and Information at the Department of Physics). Izvestiya of Saratov University. Physics , 2018, vol. 18, iss. 4, pp. 302-312. DOI: 10.18500/1817-3020-2018-18-4-302-312

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0).
Full text:
(downloads: 259)
Language: 
Russian
UDC: 
372.853:621.3.01(075.8)

Communication Theory and Radiophysics (on the Teaching of the Theory of Communication and Information at the Department of Physics)

Autors: 
Khokhlov Arthur V., Saratov State University
Slepnev Andrei Viacheslavovich, Saratov State University
Abstract: 

The paper discusses the improvement of the methods of teaching the courses of the theory of communication and information at Saratov State University by introducing additional sections on the analysis of radiophysical processes in various devices of communication systems. We propose the electrodynamical analysis of wave processes in a fiber optic line, features of the use of new CMOS devices for signal conversion in communication systems and selected schematic solutions.

Reference: 

1. Nefedov V. I., Sigov A. S. Obshchaya teoriya svyazi [General communication theory]. Moscow, YUrajt Publ., 2016. 495 p. (in Russian).

2. Tomasi W. Electronic Communication Systems. Fundamental Through Advanced. Pearson Higher Ed USA, 2003. 1184 p.

3. Bikkenin R. R., Chesnokov M. N. Teoriya ehlektricheskoj svyazi [Theory of electrical communication]. Moscow, Akademiya Publ., 2010. 336 p. (in Russian).

4. Osnovy postroeniya telekommunikacionnyh sistem i setej [Bases of construction of telecommunication systems and networks]. Eds. V. N. Gordienko, V. I. Kruhmaleva. Moscow, Goryachaya liniya Telekom, 2008. 510 p. (in Russian).

5. Kostrov B. V., Ruchkin V. N., Kalinkina T. I. Telekommunikacionnye i vychislitel’nye seti. Arhitektura, standarty i tekhnologii [Telecommunication and computer networks. Architecture, standards and technologies]. St. Petersburg, BHV-Petersburg Publ., 2010. 288 p. (in Russian).

6. Velichko V. V., Katunin G. P., Shuvalov V. P. Osnovy infokommunikacionnyh tekhnologij [Bases of infocommunication technologies]. Moscow, Goryachaya liniya Telekom, 2009. 712 p. (in Russian).

7. Vasin V. A., Vlasov I. B., Dmitriev D. D., Kalmykov V. V., Kuznecov A. A., Nikolaev A. I., Pudlovskij V. B., Rodzivilov V. A., Sebekin Yu. N., Senin A..I., Slukin G. P., Fedorov I. B. Informacionnye tekhnologii v radiotekhnicheskih sistemah [Information technologies in radio engineering systems. Ed. by I. B. Fedorova]. Moscow, Izdatel’stvo MGTU im. N. Eh. Baumana, 2011. 846 p. (in Russian).

8. Olifer N., Olifer V. Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design. Wiley India Pvt. Limited, 2006. 1000 p.

9. Kotel’nikov V. A. On the transmission capacity of ’ether’ and wire in electric communications. Phys. Usp,, 2006, vol. 49, pp. 736–744.

10. Hohlov A. V., Vadivasova T. E., SHabunin A. V. Signaly. Metody opisaniya, modeli, informaci-onnye vozmozhnosti [Signals. Methods of description, models, information capabilities. Ed. by V. S. Anishchenko]. Saratov, Izdatel’stvo Saratovskogo universiteta, 2011. 256 p. (in Russian).

11. Volovich G. I. Skhemotekhnika analogovyh i analogocifrovyh elektronnyh ustrojstv [Circuitry of analog and analog-digital electronic devices]. Moscow, Dodehka-XXI Publ., 2011. 528 p. (in Russian).

12. Nikitin V. A. Skhemotekhnika integral’nyh skhem TTL, TTLSH i KMOP [Circuitry of integrated circuits TTL, DTL and CMOS]. Moscow, NIIYAU MIFI, 2010. 64 p. (in Russian).

13. Strogonov A. V. Proektirovanie logicheskih ehlementov zakaznyh KMOP BIS [Designing Logic Elements of Custom CMOS IC]. Voronezh, Izdatel’stvo Voronezhskogo tekhnicheskogo universiteta, 2003. 214 p. (in Russian).

14. Hohlov A. V., Vadivasova T. E., Shabunin A. V. Elementnaya baza radioehlektroniki. Tendencii i perspektivy razvitiya [Element base of radio electronics. Trends and Prospects. Ed. by V. S. Anishchenko]. Saratov, Izdatel’stvo Saratovskogo universiteta, 2014. 320 p. (in Russian).

15. Gowar J. Optical communication systems. Prentice, Hall International, 1984. 577 p.

16. Barybin A. A. Elektrodinamika volnovedushchih sistem. Teoriya vozbuzhdeniya i svyazi voln [Electrodynamics of waveguide systems. Theory of excitation and coupling of waves]. Moscow, Fizmatlit Publ., 2007. 512 p. (in Russian).

Краткое содержание:
(downloads: 147)