Authors

Full name Organisation
Afanasyev Mikhail Sergeevich
Georgieva Anastasia Igorevna
Gribov Andrey Nikolaevich
Ignatiev Alexander Anatolievich
Ivanchenko Vladimir Afanasievich
Ivanov Sergey Victorovich
Ivanova Galina Fedorovna
Stetsyura Svetlana Viktorovna
Abbasov I. I.
Adamov Aleksey Konstantinovich
Adamov Aleksey Konstantinovich
Agandeeva Kseniya E.
Alekperov Aydin Safarbek ogly
Alexandrov Vladimir Alekseevich
Alonova Marina V.
Alonova Marina V.
Alykova Olga Mikhailovna
Alykova Olga Mikhailovna
Anikin Valery Michailovich
Anikin Valery Michailovich
Anikin Anatoly A.
Anikin Anatoly A.
Anishchenko Vadim Semenovich
Anisimov Ilya A.
Antonov I. N.
Antropova Maria М.
Aspen Natalia Alexandrovna
Aspen Natalia Alexandrovna
Astakhov Sergei Vladimirovich
Astakhov Е. I.
Atkin Vsevolod Stanislavovich
Avsievich Т. I.
Avtomonov Yuri N.
Babkov Lev Mikhailovich
Baiburin Vil B.
Baranov V. I.
Bashkatov Alexey N.
Baykova Natalia Adamovna
Beginin Evgeny Nikolaevich
Belenko David Isaakovich
Belenko David Isaakovich
Belianov Aleksandr А.
Belikov Andrey V.
Beloglazov Valentin I.
Beloglazov Valentin I.
Belousov Alexandr Vitalyievich
Belyaev Sergey Nikitich
Berezin Kirill Valentinovich
Berezin Kirill Valentinovich
Berezin Valentine Ivanovich

Pages